Διακοπτικό Υλικό

2.96

Διακόπτης 2πλός A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A220M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης εξωτεριός επίτοιχος διπλός Α/Ρ 10A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.11

Διακόπτης A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A120M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης A/P εξωτερικός επίτοιχος 10A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.61

Διακόπτης A-R μεσαίος λευκός IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A140M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος A/P Μεσαίος 10A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.20

Διακόπτης K-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A210M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος K/P 10A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
1.82

Διακόπτης απλός λευκός IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A110M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διαικόπτης απλός επίτοιχος εξωτερικός 10A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
1.84

Μπουτόν κουδουνιού λευκό IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A111M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Επίτοιχο μπουτόν κουδουνιού 10A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.16

Μπουτόν με ένδειξη λευκό IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A113M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Μπουτόν επίτοιχο με ένδειξη 10A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.64

Μπουτόν ρολλών λευκό IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A231M
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης επίτοιχος ρολλών 10Α
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
7.39

Πρίζα TV διελεύσεως λευκή IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A62TFD
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη διελεύσεως
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
7.39

Πρίζα TV τερματική λευκή IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A62TF
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τερματική
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.64

Πρίζα δικτύου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A61CP
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη δικτύου RJ45
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
3.52

Πρίζα σούκο διπλή λευκή IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A52GM
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διπλή επίτοιχη πρίζα σούκο 16A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.05

Πρίζα σούκο λευκή IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A51GM
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη σούκο 16A
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
2.32

Πρίζα τηλεφώνου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
SKU: H3-A61TE
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τηλεφώνου RJ11
Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση

Διακόπτης 2πλός A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης εξωτεριός επίτοιχος διπλός Α/Ρ 10A
SKU: H3-A220M

Διακόπτης A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης A/P εξωτερικός επίτοιχος 10A
SKU: H3-A120M

Διακόπτης A-R μεσαίος λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος A/P Μεσαίος 10A
SKU: H3-A140M

Διακόπτης K-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος K/P 10A
SKU: H3-A210M

Διακόπτης απλός λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διαικόπτης απλός επίτοιχος εξωτερικός 10A
SKU: H3-A110M

Μπουτόν κουδουνιού λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Επίτοιχο μπουτόν κουδουνιού 10A
SKU: H3-A111M

Μπουτόν με ένδειξη λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Μπουτόν επίτοιχο με ένδειξη 10A
SKU: H3-A113M

Μπουτόν ρολλών λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης επίτοιχος ρολλών 10Α
SKU: H3-A231M

Πρίζα TV διελεύσεως λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη διελεύσεως
SKU: H3-A62TFD

Πρίζα TV τερματική λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τερματική
SKU: H3-A62TF

Πρίζα δικτύου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη δικτύου RJ45
SKU: H3-A61CP

Πρίζα σούκο διπλή λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διπλή επίτοιχη πρίζα σούκο 16A
SKU: H3-A52GM

Πρίζα σούκο λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη σούκο 16A
SKU: H3-A51GM

Πρίζα τηλεφώνου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τηλεφώνου RJ11
SKU: H3-A61TE

Διακόπτης 2πλός A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης εξωτεριός επίτοιχος διπλός Α/Ρ 10A

Διακόπτης A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης A/P εξωτερικός επίτοιχος 10A

Διακόπτης A-R μεσαίος λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος A/P Μεσαίος 10A

Διακόπτης K-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος K/P 10A

Διακόπτης απλός λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διαικόπτης απλός επίτοιχος εξωτερικός 10A

Μπουτόν κουδουνιού λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Επίτοιχο μπουτόν κουδουνιού 10A

Μπουτόν με ένδειξη λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Μπουτόν επίτοιχο με ένδειξη 10A

Μπουτόν ρολλών λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης επίτοιχος ρολλών 10Α

Πρίζα TV διελεύσεως λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη διελεύσεως

Πρίζα TV τερματική λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τερματική

Πρίζα δικτύου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη δικτύου RJ45

Πρίζα σούκο διπλή λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διπλή επίτοιχη πρίζα σούκο 16A

Πρίζα σούκο λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη σούκο 16A

Πρίζα τηλεφώνου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τηλεφώνου RJ11

Διακόπτης 2πλός A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης εξωτεριός επίτοιχος διπλός Α/Ρ 10A

Διακόπτης A-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης A/P εξωτερικός επίτοιχος 10A

Διακόπτης A-R μεσαίος λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος A/P Μεσαίος 10A

Διακόπτης K-R λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διακόπτης εξωτερικός επίτοιχος K/P 10A

Διακόπτης απλός λευκός IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Διαικόπτης απλός επίτοιχος εξωτερικός 10A

Μπουτόν κουδουνιού λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Επίτοιχο μπουτόν κουδουνιού 10A

Μπουτόν με ένδειξη λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP 20 Λευκό Μπουτόν επίτοιχο με ένδειξη 10A

Μπουτόν ρολλών λευκό IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διακόπτης επίτοιχος ρολλών 10Α

Πρίζα TV διελεύσεως λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη διελεύσεως

Πρίζα TV τερματική λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τερματική

Πρίζα δικτύου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη δικτύου RJ45

Πρίζα σούκο διπλή λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Διπλή επίτοιχη πρίζα σούκο 16A

Πρίζα σούκο λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Τάση Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά Ρεύμα
250V AC IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη σούκο 16A

Πρίζα τηλεφώνου λευκή IP20

0 out of 5
(0)
Βαθμός Προστασίας Χρώμα Χαρακτηριστικά
IP20 Λευκό Πρίζα επίτοιχη τηλεφώνου RJ11

Προβολή όλων των 14 αποτελεσμάτων