Ταινίες LED

835276 4,00 

Ταινία LED – 2385-276 – 835276

SKU: TS-835276

Ταινία LED – 2385-276 – 835276

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
715088 24,00 

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

SKU: TS-715088

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
834628 15,20 

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

SKU: TS-834628

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789026 11,20 

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

SKU: TS-789026

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891201 13,60 

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

SKU: TS-891201

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891203 13,60 

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

SKU: TS-891203

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891209 11,20 

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

SKU: TS-891209

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789025 11,20 

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

SKU: TS-789025

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891207 12,00 

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

SKU: TS-891207

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891205 12,00 

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

SKU: TS-891205

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789028 11,20 

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

SKU: TS-789028

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
780112 11,20 

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

SKU: TS-780112

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
Δείκτης τοποθέτησης 12,00 

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

SKU: TS-782835

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
835276

Ταινία LED – 2385-276 – 835276

OEM

Ταινία LED – 2385-276 – 835276

SKU: TS-835276
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

4,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
715088

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

OEM

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

SKU: TS-715088
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

24,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
834628

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

OEM

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

SKU: TS-834628
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

15,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789026

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

SKU: TS-789026
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891201

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

SKU: TS-891201
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

13,60  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891203

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

SKU: TS-891203
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

13,60  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891209

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

SKU: TS-891209
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789025

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

SKU: TS-789025
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891207

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

SKU: TS-891207
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

12,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891205

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

SKU: TS-891205
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

12,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789028

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

SKU: TS-789028
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
780112

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

OEM

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

SKU: TS-780112
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
Δείκτης τοποθέτησης

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

OEM

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

SKU: TS-782835
Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

12,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
835276

Ταινία LED – 2385-276 – 835276

OEM

Ταινία LED – 2385-276 – 835276

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

4,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
715088

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

OEM

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

24,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
834628

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

OEM

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

15,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789026

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891201

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

13,60  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891203

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

13,60  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891209

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789025

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891207

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

12,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
891205

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

12,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
789028

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

OEM

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
780112

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

OEM

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

11,20  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
Δείκτης τοποθέτησης

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

OEM

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

Availability:

Αποστολή σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

12,00  Προσθήκη στο καλάθιΣύγκριση
715088

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

Ταινία LED – Car Tail Light Strip – 12V – 90cm – Red – 715088

834628

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

Ταινία LED – LED Strip – RGB – 5m – 5050 – 834628

789026

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

Ταινία LED – LED Strip – IP20 – 5m – Warm white – 789026

891201

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891201

891203

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Pink – 891203

891209

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891209

789025

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 789025

891207

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Blue – 891207

891205

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

Ταινία LED – LED Strip – IP65 – 5m – Warm white – 891205

789028

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

Ταινία LED – LED Strip – IP55 – 5m – Warm white – 789028

780112

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Cool white – 5m – 780112

Δείκτης τοποθέτησης

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

Ταινία LED – LED Strip – 6W 12V IP55 – Warm white – 5m – 782835

Προβολή όλων των 13 αποτελεσμάτων